# کربلا

پرچم ارباب ما از همه بالاتر است

「❤」 مدعیــانـ گــــر زنـنـد دعــوی بــالـاتــریـ ....... پـــرچــم اربـــاب ما از هـــمـــهـ بـالـــاتــر اســتــــــــ ...「❤」کربلا نرفتن سخت است...کربلا رفتن سخت تر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید