# حجاب

چیزی که عوض دارد گله ندارد!

امروز شیطان شدی…………چشم های پسران را؛فردایی زود…….شیطان می شوند هزاران چشم……دل همسرت را؛حواست باشد بانو!چیزی که عوض دارد گله ندارد!——————————---—————————————الخبیثات ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید