# حجاب

ترک حجاب فرصت قضا ندارد

وقتے کـﮧیـﮧ شـــاخـﮧ درختــــ میــــوهاز حصـــــار بــــاغ کـﮧ میــــاد بـــــیــــروלּهـــمـﮧ وســــوســـه میـــشــלּکـﮧ میــــوه ش رو بچینـלּبے حـــجـــابے هـــمـــهـــمینـــطــورهموهات کـﮧ بیروלּ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

چیزی که عوض دارد گله ندارد!

امروز شیطان شدی…………چشم های پسران را؛فردایی زود…….شیطان می شوند هزاران چشم……دل همسرت را؛حواست باشد بانو!چیزی که عوض دارد گله ندارد!——————————---—————————————الخبیثات ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید