صدفی برای گوهر وجود

حجاب:

(ح)حیا-

(ج)جمال حقیقی-

(ا)انسانیت-

(ب)بندگی

 
 
/ 1 نظر / 24 بازدید
عاشق کوهستان

سلام خواهر ارجمند لطیف و ظریف و ارزنده است ..... آفرین[دست] خدایا حیا’ و جمال حقیقی و انسانیت و بندگی را هم به ما عنایت فرما