گمان بد به خدا

 تا حالا به چه کسایی گمان بد بردیم؟

زیاد شنیدیم که قرآن میگه « انّ بعض الظنّ اثم»(1) (بعضی از گمان ها گناه محسوب می شوند) 

ولی خوندیم و شنیدیم و از کنارش رد شدیم. 

هیچوقت فکر نکردیم که گاهی وقتها ما هم مشمول این آیه میشیم. 

به چه کسایی گمان بد بردیم؟ همکارمون، دوستمون، همسایه مون، پدر و مادرمون، برادر و خواهرمون..... از هر گمانی که فکرشو بکنید........اما تاحالا فکر کردیم که به خدا هم میشه گمان بد برد؟


امام صادق (ع) فرمودند : کسی که از ترس مشکلات مالی ازدواج نکند به خدا گمان بد برده است(2)

حالا این گمان بد یعنی چی؟ یعنی ما در مورد خدا چی فکر کردیم؟....!


/ 1 نظر / 5 بازدید