حجاب تو

ای ساکن دیار حجب و حیا! چه عارفانه به میدان آمده ای! پوشش دینی تو دل پاکان روزگار را به شوق آورده است. چرا که این پوشش از زره جنگاوران میدان رزم بسی والاتر است

که آن زره میدان جهاد اصغر است و حجاب تو زره میدان جهاد اکبر.

/ 1 نظر / 27 بازدید
رهگذر

فرض کن حضرت مهدی برتو ظاهرگردد! .... بدرود [گل]