کعبه ی عفاف

 سیمای پر فروغ تو ای کعبه ی عفاف!

                                                  آیینه ی تمام نمای محمد(ص) است

ای دخت مصطفی(ص)

                                                الگوی عفتی و نشان فضیلتی

مریم به پاکدامنی ات رشک می برد

                                                زیبنده هست جامه ی ایمان به قامتت

در سینه ی تو دسته گلی از حیا ,عیان

                                               در گردن تو رشته ی عفت نهاده اند

                    در چهره ات حیای محمد (ص) نهفته است

                   در گفته ات کلام پدر هست جلوه گر- ای مادر پدر

یا فاطمه زهرا (روز زن مبارک)

/ 0 نظر / 4 بازدید