نورانیت چادر

نــورانیتـــ چــادر سیـاهتـــ را ،

با هفتــــ رنگیــه ، عروسکــــ هـای صـورتـی ،

معـاوضـه نکـن بانــ ـــو .

چــادر بـرای "جسمتـــ حجابـــ " استــــ ،

و فــرشی عــرشی استـــــ ،

بـرای عــروج "روح مهـربـانتــــــ " .


/ 0 نظر / 26 بازدید