نجوای آسمانی

آغوش مهربان تو «بار خدایا! قرارم ده از لشگر خود؛ زیرا لشگر تو پیروزند.

قرارم ده از حزب خود که حزب تو همانا رستگارند و قرارم ده از دوستانت که دوستانت ترس و اندوهی ندارند».

خدایا! یاری ام کن تا لذت با تو بودن را در ذره ذره های وجودم حس کنم و زیباترین لحظاتم را آن هنگام قرار ده که تو را می خوانم و جستجو می کنم؛ لحظه هایی که جز تو، به هیچ چیز دیگر نمی اندیشم.

خدایا! اگر تمام جهان به دشمنی ام برخیزند، جز خانه رحمت و مهربانی تو، به کدام خا نه پناه برم که تو امن ترین پناهگاه منی؛ تنها مونسی که هیچ کس از همنشینی اش خسته نخواهد شد.

اگر تو با من باشی، اگر باران محبتت را بر سرزمین خشک قلبم فرو بباری، اگر تاریکِ وجودم را با خورشید حضورت روشن کنی، دیگر از کدام تاریکی، از کدام قدرت بهراسم که تو قادری و منیر، یا نورٌ علی نور!

خدایا! رودخانه ها سرود تو بر لب دارند، کوه ها نگاه از تو بر نمی دارند و درختان، بزرگی ات را به تسبیح ایستاده اند. پرندگان جز در مسیر مهربانی ات به پرواز در نمی آیند و من چه حقیرم اگر بخواهم جز در هوای تو تنفس کنم و به قدرتی غیر از تو تکیه کنم!

خداوندا!

ای خوبِ بنده نواز!

مرا از کسانی قرار ده که لحظه ای از یاد تو غافل نیستند و پیوسته بر آستان عبودیت تو چهره می سایند.

مرا از کسانی قرار ده که کوچکی شان را دوست نمی داری، یا «انیس القلوب»!

«پیوسته دلم دم به هوای تو زند جان در تن من، نفس برای تو زند گر بر سر خاک من، گیاهی روید از هر برگی بوی وفای تو زند»

«خدایا! مرا ثابت دار بر دینت تا زنده ام و کج مکن دلم را پس از آن که راهنمایی ام کردی و ببخش به من از نزد خودت رحمت؛ زیرا تو بسیار بخشنده ای».

خدایا! بیراهه ها بسیارند. کوچه ها تاریک اند و بی فانوس و ابلیس، بر درگاه هر کدامشان خانه ساخته است؛ دستم را بگیر و مگذار که در چنگال تاریکی گرفتار آیم.

حال که لذت پرواز در آسمانی چنین روشن را حس کرده ام، گام هایم را نیرو بخش تا جاده های بندگی ات را استوارتر بپیمایم.

خدایا! این دست های ناتوان، هر شب، ستاره چین آسمان رحمت توست؛ این دل رنجور، آغوش مهربانت را رها نخواهد کرد.

ای بخشنده، ای کریم! هر روز، خورشید را به زمین هدیه می دهی و هر شب، ماه را به آسمان می آوری؛ تو این چنین به جنگ سیاهی می روی تا دل های شب زده ما را به قله های نور دعوت کنی.

خدایا! یاری ام کن تا آفتاب معرفت تو را دریابم و در مسیر رضای تو گام بردارم.

/ 0 نظر / 9 بازدید