مسلمانان باید این 9 سوال را از جهان بپرسند

وقتی یک راهبه سر تا پایش رو می پوشاند ، او زندگی اش را در راه خدا نثار کرده .
اما وقتی یک دختر مسلمان همین کار را میکند او مورد محدودیت قرار گرفته .وقتی یک زن غربی در خانه میماند تا به زندگی و بچه هایش برسد . کل جامعه بخاطر این گذشت برای او احترام قائلند .
اما اگر زن مسلمان این کار را بکند او مورد ستم واقع شده است .دانشگاه ادعا می کند که دانشجویان حق دارند مطابق با میل خود لباس بپوشند و آزاد باشند .
اما دختر مسلمان حق ورود با حجاب را نداردوقتی بچه ای وقتش را صرف چیزی می کند . او با دقت و با استعداد است .
اما اگر وقتش را صرف اسلام کند او بیچاره و درمانده است .
وقتی شخصی زندگی اش را صرف کمک به دیگران میکند یک انسان شریف است و همه به او احترام می گذارند .
اما وقتی یک فلسطینی از مرگ برادرش جلوگیری میکند ، از تجاوز به مادرش جلوگیری میکند از خراب شدن خانه اش جلوگیری می کند .... او یک تروریست است!وقتی یک یهودی فردی را می کشد ، هیچ اسمی از دین او به میان نمی اید .
اما اگر از مسلمانی جرمی سربزند ، این اسلام است که به دادگاه و محاکمه کشیده شده می شود!وقتی مشکلی پیش میاید هر راه حل موجودی مورد استقبال قرار میگیرد.
اما وقتی راه حل مسئله ای در اسلام و قران آمده باشد ، همه گوش ها کر و همه چشم ها کور می شوند .اگر کسی خطایی بکند خودش مقصر است 
اما اگر مسلمانی خطایی بکند  ، اسلام مقصر است .همه آنچه را که در روزنامه های غربی نوشته میشود باور می کنند ، اما  بدون نگاهی کوتاه به قرآن  ، همه چیز آنرا زیر شک و سوال  می برند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سحر

کاش تا توان خندیدن داری بشناسی حریم بین محرم و نامحرم،نه در آن زمان که موسم حمل تابوتت فرا میرسد. امروز گر همه بر جسمت محرمند آری... اما آن روز که تابوتت بر زمین است ، محرم را از محرم میشناسی. گر خنده زنی بر نوشته هایم ، خندیدنت نارواست... در خلوتت کمی بیندیش... " به ارزشت... "به دلیل بودنت... "به راه پشت سرت و آنچه پیش رو داری... " و به نقطه انتها که من میرسم ، تو میرسی و همه... در جمع اندیشه هایت ، گر باره خنده زدی ، خندیدنت رواست. سلام روزت بخير..سحرم از لواشك ترش اومدم كه دعوتت كنم به كلبه كوچكم سربزني و نظرت د رمورد كلبه ام بگي منتظر قدمهاي قشنگت هستم...روز خوش مهربونم..