مذاکرات 1+1 ( من و خدا)

۱-خدایا: من لذت گناه راترک میکنم،
در مقابل تو تحریم لذت مناجات را از من بردار...

۲-خدایا :من کسانی راکه تو دوستشان نداری را ترک میکنم،
ودرمقابل تو لذت باخود بودن را به من بده...

۳-خدایا:من پناهگاه شیطان راترک میکنم،
ودر مقابل تو پناهگاه امن خودت را به من بده...

امروز روزاول مذاکره است...
خدایا برای شفاف سازی گام اول را من برمیدارم،
و سانترفیوژهای گناه را که شیطان در وجودم برپا کرده یکی یکی وبا کمک تو از کار می اندازم ، هسته درونی ام را خودت غنی سازی کن ...

در کنار این که معترفم که " و ما توفیقی الا بالله" در عین حال معتقدم

آدم شدن حق مسلم ماست...!

/ 1 نظر / 45 بازدید
اميد

سلام. خوبي؟ ميخواي به زبان انگليسي مسلط بشي؟ خيلي راحته. بيا خودت ببين http://s4you.ir/1/9QXiu