شلمچه کربلای ایران

شلمچه را از آن جهت وادی نور نامیده اند که معبری از خاک بود تا افلاک، و آنانی که به خاک 

دل نبسته بودند در آنجا افلاکی شدند، وادی نور نامیده اند چون خون کربلای حسین در رگانش 

جوشیده است و آنرا کربلای ایران نامیده اند.

یادمان باشد که ما خون داده ایم یک بیابان مرد مجنون داده ایم

یادمان باشد پیام آفتاب دست نااهلان نیفتد انقلاب

/ 0 نظر / 26 بازدید