چند لحظه با خدا

یک دل دارم .. هزار غم.. هزار اندوه .. هزار خاطره .. هزار آرزو..
یک دل دارم هزار بار شکسته.. یک دل دارم هزار بار بخشیده..
یک دل دارم گاهی وقتا بی صدا ناله میکنه..
یک دل دارم یکی توشه..یکی که با همه این غمها،باز بهم دلگرمی میده..
کسی که تنها امیدمه برا ادامه دادن..گرچه عاشقی را قابلیت لازم است طالب حق را حقیقت لازم است..و من لیاقتشو ندارم .. ولی صادقانه میگم من عاشق خدام... کاش اوهم قدری بفکر من بود.....که هست خیلی وقتا، من اونقد کوچیکم که متوجه نمیشم......قربون حکمتت معشوق و معبودم..
 
 
/ 0 نظر / 26 بازدید