شمیم یاس
منو وبلاگ
نويسندگان
دوستان من

خدایا !
شکست مرا جز لطف و مهر تو چیزى جبران نکند
و نداریم را جز توجه و احسان تو برطرف نسازد

و هراس و وحشتم را جز امان تو آرام نکند
و خواریم را جز سلطنت تو به عزت مبدل نسازد

و جز فضل تو چیزى مرا به آرزویم نرساند 
و فقر و احتیاجم را جز احسان تو پر نکند

و حاجتم را جز تو برنیاورد 
و گره از گرفتاریم جز رحمت تو نگشاید

و درماندگیم را جز مهر تو برطرف نکند 
و سوز دلم را جز وصل تو فرو ننشاند

و شعله درونم را جز لقاء تو خاموش نسازد 
و بر آتش اشتیاقم جز نظر به جلوه‏ات چیزى آب‏ نریزد 

و قرارى ندارم جز در نزدیکى تو
و حسرت و افسوسم را جز نسیم جانبخش رحمتت باز مگرداند 

و دردم را جز طبابت تو درمان نکند
و اندوهم را جز قرب تو نزداید 

و زخمم را جز گذشت تو التیام نبخشد
و زنگ دلم را جز عفو تو پاک نکند 

و اندیشه ‏هاى باطل درونم را 
جز فرمان تو برطرف نکند ‏

پس اى منتها آرزوى آرزومندان 
و اى سرحد نهایى خواسته درخواست‏کنندگان

و اى آخرین مرحله مطلوب طلب کنندگان 
و اى بالاترین خواهش‏ خواهشمندان

و اى سرپرست شایستگان و اى امان بخش ترسناکان
و اى اجابت کننده دعاى درماندگان ‏

و اى ذخیره نداران و اى گنج مستمندان
و اى فریادرس ‏فریاد خواهان

و اى برآرنده حاجات فقیران و بیچارگان 
و اى بزرگوارترین‏ بزرگواران

و اى مهربانترین مهربانان به درگاه تو است فروتنى 
و خواسته‏ام و به سوى‏ تو است زارى و ناله ‏ام

از تو خواهم که مرا به نسیم جانبخش خوشنودیت برسانى
و نعمتهایى را که‏ از روى امتنان به من دادى ادامه دهى

و من هم اکنون به در خانه کرمت ایستاده و خود را 
در معرض وزش نسیمهاى رحمتت قرار داده ‏

و به رشته محکمت چسبیده 
و به دستاویز محکمت چنگ زده‏ام
خدایا ترحم‏کن به این بنده ذلیلت 
که زبانش کُند و عملش اندک است

و بر او بوسیله احسان‏ فراوانت منت بنه
و او را در زیر سایه پایدارت بِبَر

اى بزرگوار اى زیبابخش 
اى مهربانترین مهربانان‏

آمین یا اله العالمین 

برچسب‌ها: مناجات, رحمت, مغفرت
| ۱۳٩۱/٥/٢٥ | | ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ | | شمیم یاس |
درباره وب


قلب من قالی خداست/ تاروپودش از پر فرشته هاست/ پهن کرده او دل مرا در اتاق کوچکی در آسمان خراش آفتاب/ برق می زند قالی قشنگ و نو نوار من/ از تلاش آفتاب

سایر امکانات