شمیم یاس
منو وبلاگ
نويسندگان
دوستان من

1_5eb542a6be.gif

1. برترین ارجمندی و شرف ، کمال و ادب است .

2. خوی خوش از میوه های بوستان خرد است .

3. خردمندترین شما آن کسی است که فرمان خدا را بهتر می برد .

4. برترین نعمت ها ، خرد است .

5. اندیشه و رأی مرد به اندازه تجربه اوست .

6. خوش اخلاقی  نیمی از دین است .

7. ریشه ی نادانی ، با مردم دشمنی کردن است .

8. بردبار، آقای دنیا و آخرت باشد .

9. ریشه ی تمام ناپاکی ها ، رشک بردن است .

10. جواب نامه ، مانند جواب سلام ، واجب است .


 خوی خوش از میوه های بوستان خرد است.

 

11. خشنودی پروردگار  در خشنودی پدر است و رنجش خدا در آزردگی پدر .

12. نگهداری زبان و بخشش و احسان ، بالاترین صفات ستوده انسانی است .

13. سفر کنید تا تندرستی  و روزی یابید .

14. سخاوتمندِ نادان نزد خدا محبوب تر از دانشمندِ بخیل است .

15. برترین شرف ، آزار نکردن مردم و درباره آنان نیکی نمودن است .

16. نزدیکترین نزدیک ها ، نزدیکی دلهاست .

17. فرمانبرداری پدر ، طاعت خداست و نافرمانی او نافرمانی خداست .

18. حرص  ، حکمت را از دل های دانشمندان می برد.

19. برکت زندگی در کردار نیک است .

20. ستم ، تاریکی روز قیامت است .


برچسب‌ها: ارجمندی, شرف, خوی خوش
| ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ | | ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ | | شمیم یاس |
درباره وب


قلب من قالی خداست/ تاروپودش از پر فرشته هاست/ پهن کرده او دل مرا در اتاق کوچکی در آسمان خراش آفتاب/ برق می زند قالی قشنگ و نو نوار من/ از تلاش آفتاب

سایر امکانات